Redslareds historia

Redslareds Kyrka

Sommar vy av Redslareds Kyrka
När den första kyrkan i Redslared byggdes är ej bekant, men på 1600-talet byggdes en kyrka i trä som sedan brann ner omkring 1675. Senare uppfördes en ny kyrka i sten som troligen uppförts i olika omgångar.
Mer historia om Redslareds kyrka finns att läsa i en folder som finns att hämta i kyrkan.


Församlingshemmet
Kyrkan ligger cirka 1 km mot Redslared och Ringestena från väg 156.


Armbössan
Ett unikt och intressant minne från gamla fattig tider är den gamla armbössan, som fortfarande står på sin plats nära kyrkan i Redslared. Idag som i gången tid, står den där den gamla landsvägen från Svenljunga mot Mark delar sig i en korsning upp till Kyrkan.


Inskriptionen på skylten för armbössan