Redslareds kyrka
Vy över Redslareds kyrka

När den första kyrkan i Redslared byggdes är ej bekant men på 1600-talet byggdes en kyrka i trä som sedan brann ner omkring 1675.
Senare uppbyggdes en ny kyrka i sten som troligen uppförts i olika omgångar.
Mer historia om Redslareds kyrka finns att läsa i en folder som finns att hämta i kyrkan.

Kyrkan ligger ca 1km mot Ringestena från väg 156.
Det är även skyltat med Redslared.

 

 

Redslareds kyrka

Armbössan

Sparbössan i Redslared Ett unikt och intressant minne från gamla fattig tider är den gamla armbössan som fortfarande står på sin plats  nära kyrkan i Redslared. Idag som i gången tid, står den där gamla landsvägen från Svenljunga mot Mark delar sig i en korsning upp till Kyrkan.
På inskriptionen kan man läsa:

Text på sparbössan  

Kontaktperson:

Svenljunga pastorsexpedition 0325 - 61 10 50

 

Tillbaka